Power of Thor

 

Tikslas

Jūsų programa turi leisti Torui pasiekti galios šaltinį.

 

Taisyklės

Žemėlapis yra 40 vienetų pločio ir 18 aukščio. Atkreipkite dėmesį, kad koordinačių pradžia yra viršutinis kairysis kampas. Tai reiškia, kad virutinio kampo koordinatės bus „X=0,Y=0“, o apatinio dešinio kampo „X=39,Y=17“.

 

Duomenys programos pradžioje:

• lightX yra galios šaltinio x koordinatė

• lightY yra galios šaltinio y koordinatė

• initialX yra Toro x koordinatė

• initialY yra Toro y koordinatė

 

Kiekvieno ėjimo metu jums reikia išspausdinti kryptį, kuria judinsite Torą: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW.

Vieno ėjimo metu jūs pajudėsite tik per 1 langelį.

 

Pergalės sąlygos

Toras pasiekia galios šaltinį

 

Pralaimėjimo sąlygos

Toras juda už žemėlapio ribų

Jūsų programa nieko nespausdina

 

Sprendimas

Jums reikia nustatyti Toro padėtį galios šaltinio atžvilgiu. Tarkime jeigu galio šaltinis yra tiesiai Torui virš galvos, tai reiškia, kad Toro x koordinatė lygi šaltinio x koordinatei ir Toro y koordinatė yra didesnė už šaltinio y koordinatę. Tokiu atveju reikia spausdinti ėjimą N kryptimi. Kadangi Toras juda tik po vieną langelį, reikia fiksuoti, kad eidamas N kryptimi jis sumažins y koordinatę vienetu. Žemiau duotas programos gabaliukas, kurio pagalba galima praeiti 2 testus. Jame aprašytos 3 ėjimo kryptis. Parašykite likusias.

Thor1