Sunkiausi uždaviniai

 

Pamokos internete žiūrėti.

Šiems uždaviniams reikia žinoti viską iš vidutinių ir papildomai: simbolius, įrašus, masyvo rikiavimą. Medžiaga: simboliai1, zvejai, knygos, grybautojai, moksleiviai.

 Pirmiems uždaviniams įrašo nereikia.

1. Skaitmenys. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek ir kokių skaitmenų yra pateiktame tekste.

Pradiniai duomenys
Jūs gerai skaičiuojate? Tikrai? Patikrinsim!.. Siūlau keletą visiškai paprastų, didelio dėmėsio nereikalaujančių veiksmų... Pasiruošę? Pradedam... Tuščias autobusas išvažiuoja savo įprastu maršrutu. Pirmoje stotelėje įlipa 15 keleivių. Autobusas važiuoja toliau... Kita stotelė. 10 keleivių įlipa, 12 išlipa. Važiuojam toliau... Kita stotelė: 3 keleiviai įlipa, 5 išlipa. Dar viena stotelė: 11 keleivių įlipa, 1 išlipa. Autobusas važiuoja toliau... Kita stotelė. 5 keleiviai įlipa, niekas neišlipa. Autobusas važiuoja toliau... Kita stotelė: niekas neįlipa, 3 išlipa. Autobusas važiuoja toliau... Dar viena stotelė: niekas neįlipa, 5 keleiviai išlipa. Važiuojam toliau... Kita stotelė: 3 keleiviai įlipa, 2 išlipa. Autobuas vėl pajuda ir važiuoja iki paskutinės stotelės. Sustoja. Ar jūs pasiruošę klausimui? Na ką gi, jei jau tokie protingi... Kiek buvo stotelių?

Rezultatai

0 1

1 6

2 2

3 3

4 0

5 4

6 0

7 0

8 0

9 0

 

2. Dvigarsiai. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek pateiktame tekste yra dvigarsių au.

Pradiniai duomenys

- Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko: „Eureka“...

- Atsiprašau, - nutraukia Petriukas, - ką reiškia šis žodis?

- „Suradau“. Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?

- Tikriausiai muilą!

Rezultatai
5

 

3. Komentarai. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek joje yra komentarų, kuriuos žymi du simboliai "//".

Pradiniai duomenys

// Dviejų skaičių suma

#include <fstream>

using namespace std;

int main()

{

   int a, b;          // du sveikieji skaičiai

   int s;              // a ir b suma

   ifstream fs("Duomenys2.txt");

   fs >> a >> b; // perskaitomi du sveikieji skaičiai

   fs.close();

   s = a + b;       // skaičiuojama a ir b suma

   ofstream fr("Rezultatai2.txt");

   fr << s;

   fr.close();

   return 0;

}

Rezultatai
5

 

4. Teksto ženklai. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek pateiktame tekste yra: raidžių, skaitmenų, tarpo simbolių, kitokių simbolių.

Pradiniai duomenys
Kovo 14 diena vadinama pi diena, nes matematikoje pi reikšmė lygi 3,14 (suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio). Skaičius pi reiškia apskritimo ilgio ir skermens santykį. Ypatingai kviečiama švęsti 1 val. 59 min. dėl tolimesnių skaičių po kablelio - 3,14159. Beje, 1879 m. kovo 14 d. gimė ir garsus mokslininkas Albertas Enšteinas.
Rezultatai

Raidžių yra 246

Skaitmenų yra 21

Tarpo simbolių yra 51

Kitokių simbolių yra 15

 

5. Žaislų kolekcija. Visą kolekciją sudaro 100 žaislų. Kiekvienas žaislas turi savo numerį. Augustė nori mainytis žaislais, kurių turi daugiau kaip vieną, į žaislus, kurių neturi. Parenkite programą, kuri mainams skirtų žaislų numerius surašytų didėjančiai.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas kolekcijos žaislų skaičius. Kitose eilutėse atsitiktine tvarka surašyti kolekcijos žaislų numeriai.

Pradiniai duomenys Rezultatai

17

5 12 6 7 13 7 9 10 12 17 5 16 2 2 5 4 6

2 5 5 6 7 12

 

 

6. Ilgų skaičių sudėtis. Parenkite programą, kuri sudėtų sveikuosius skaičius, sudarytus iš daug skaitmenų.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas skaičių kiekis. Toliau kiekvienoje eilutėje įrašytas sveikasis skaičius, kurio skaitmenų skaičius ne mažesnis kaip 20 ir ne didesnis kaip 80. Prieš kiekvieną skaičių nurodyta, iš kelių skaitmenų jis yra sudarytas.

Pradiniai duomenys

3

22 5126717910121751622546

29 88888888888888888888888888888

40 2525255125133485451578436833138834387837

Rezultatai
2525255125222374345594043632149474899271

 

7. Pieštukai. Turime n(1<=n<=100) spalvotų pieštukų naudojimo istoriją. Pieštukai naudojimo metu buvo drožiami peiliu arba drožtuku. Nudrožtais pieštukais buvo braižomi brėžiniai. Pietukai galėjo būti ir nulūžę. Naudojimo istorija koduojama raidėmis: D - drožimas drožtuku, P - drožimas peiliu, B - braižymas, L - lūžimas. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų likusį pieštukų ilgį. Skaičiuojant svarbu žinoti, kad:

 1. Naudojimo pradžioje visi pieštukai yra nauji, nedrožti ir yra 15 cm ilgio.
 2. Drožiant pieštuką peiliu, jis sutrumpėja 10 mm.
 3. Drožiant pieštuką drožtuku, jis sutrumpėja 7 mm.
 4. Pieštukas gali nulūžti drožiant arba braižant.
 5. Jeigu braižant brėžinius pieštukas nenulūžta, tai:
  1. drožtas peiliu jis sutrumpėja 7 mm;
  2. drožtas drožtuku jis sutrumpėja 5 mm.
 6. Jeigu braižant brėžinius pieštukas nulūžta, tai jis drožiamas peiliu arba drožtuku.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas pieštukų skaičius n, kitose n eilučių yra pieštukų naudojimo istorijos. Eilutės pradžioje nurodyta pieštuko spalva (jai skiriama 20 pozicijų). Toliau eilutėje yra veiksmų, atliekamų su pieštuku, skaičius m (1<=m<=100) ir patys veiksmai, atskirti tarpo simboliais.

Atskirose rezultatų failo eilutėse turi būti nurodoma kiekvieno pieštuko spalva ir jo ilgis milimetrais naudojimo pabaigoje.

Pradiniai duomenys

Rezultatai

3

Mėlynas             9 P B L D B P L P B

Raudonas          15 D B D B D B D L D B D B D B L

Šviesiai žalias      1 P

Mėlynas            81

Raudonas         62

Šviesiai žalias     140

 

 

8. Miestai. Parenkite programą, kuri iš miestų sąrašo išrinktų pavadinimus, kuriuos sudaro daugiau kaip vienas žodis. Kiekvienam miesto pavadinimui faile skirta viena eilutė. Žodžiai pavadinime atskirti vienu tarpo simboliu. Prieš miesto pavadinimą ir po jo tarpo simbolių nėra.

Pradiniai duomenys Rezultatai

5

Druskininkai

Kazlų Rūda

Pasvalys

Kuršėnai

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Pradiniai duomenys

------------------------------------------

Druskininkai

Kazlų Rūda

Pasvalys

Kuršėnai

Naujoji Akmenė

------------------------------------------

Išrinkti miestai

------------------------------------------

Kazlų Rūda

Naujoji Akmenė

 

9. Populiariausia raidė. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek kokių raidžių yra tekste. Tekstą sudaro n eilučių. Didžiąsias ir mažąsias raides skaičiuokite kartu. Kuri raidė dažniausiai pasikartoja nurodytame tekste?

Pradiniai duomenys Rezultatai

2

Šiandien šviečia saulė.

Rytoj tikriausiai lis lietus.      

 

 

 

 

 

Aa 5 Ąą 0 Bb 0 Cc 0 Čč 1

Dd 1 Ee 3 Ęę 0 Ėė 1 Ff 0

Gg 0 Hh 0 Ii 10 Įį 0 Yy 1

Jj 1 Kk 1 Ll 3 Mm 0 Nn 2

Oo 1 Pp 0 Rr 2 Ss 4 Šš 2

Tt 3 Uu 3 Ųų 0 Ūū 0 Vv 1

Zz 0 Žž 0

Dažniausiai kartojasi raidė Ii.

 

10. Referendumas. Zuikių partija nutarė surengti referendumą dėl lapių ir vilkų teisių apribojimo. Tam reikia surinkti n miško gyventojų parašų. Pasibaigus parašų rinkimo terminui, visi duomenys perkelti į failą. Pirmoje failo eilutėje įrašytas pasirašiusiųjų skaičius n. Tolesnėse eilutėse nurodyti kiekvieno pasirašiusiojo duomenys: vardas, pavardė, fyvenamoji vieta. Jie skiriami vienu tarpo simboliu. Parenkite programą, kuri patikrintų, ar pakanka parašų referendumui surengti. Tam reikia suformuoti sąrašą, kuriame nebūtų pasikartojančių (vienodų) eilučių, ir patikrinti, ar naujajame sąraše yra ne mažiau kaip n eilučių.

Pradiniai duomenys Rezultatai

7

Baikštutis Ilgaausis Laukymė3

Drąsutis Ilgaausis Pamiškė2

Greitutis Trumpauodegis Laukymė1

Baikštutis Trumpauodegis Laukymė 2   

Greitutis Ilgaausis Pamiškė1

Drąsutis Trumpauodegis Pamiškė3

Greitutis Trumpauodegis Laukymė1

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

Sąrašas

-----------------------------------------------------

Baikštutis Ilgaausis Laukymė3

Drąsutis Ilgaausis Pamiškė2

Greitutis Trumpauodegis Laukymė1

Baikštutis Trumpauodegis Laukymė 2   

Greitutis Ilgaausis Pamiškė1

Drąsutis Trumpauodegis Pamiškė3

-----------------------------------------------------

Išvada

-----------------------------------------------------

 

 

11. Mokinių statistika. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek mokykloje yra mergaičių, jeigu žinoma, kad berniukų vardai baigiasi raide s. Pirmoje failo eilutėje nurodytas mokinių skaičius. Tolesnėse eilutėse pateikiamas mokinių sąrašas. Kiekvienoje failo eilutėje įrašyti vieno mokinio pavardė ir vardas, atskirti bent vienu tarpo simboliu.

Pradiniai duomenys           Rezultatai                        

7

Petraitis Rokas

Augė Artūras

Mikalauskaitė Aušra

Slivka Donatas

Stakėnaitė Ieva

Skrebė Domas

Bruzgaitė Akvilė

3

Mikalauskaitė Aušra

Stakėnaitė Ieva

Bruzgaitė Akvilė

 

 

 

 

 

Toliau einantys uždaviniai jau su įrašo tipu

 

12. Krepšininkų komanda. Įvyko Lokių miesto mokinių krepšinio pirmenybės, kuriose dalyvavo miesto mokyklų rinktinės. Reikia sudaryti kandidatų į miesto rinktinę sąrašą. Kandidatu gali būti tas mokinys, kurio ūgis yra ne mažesnis kaip p % už aukščiausią turnyro dalyvį arba kuris per turnyrą įmetė ne mažiau kaip k % taškų už daugiausia įmetusį dalyvį.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje yra nurodytas dalyvių skaičius. Kitose eilutėse pateikti mokinių duomenys: vardas (skiriama 15 pozicijų), ūgis ir įmestų taškų skaičius. Paskutinėje failo eilutėje yra du skaičiai: p ir k. Parenkite programą, kuri sudarytų kandidatų į miesto rinktinę sąrašą.

Pradiniai duomenys

Rezultatai

5

Rimas           195.5  45

Robertas       165    13

Jurgis           205     36

Matas           158     50

Antanas        145      5

10 20

------------------------------------------------------------

Vardas                Ūgis        Taškai

------------------------------------------------------------

Rimas                  195.5        45

Jurgis                  205           36

Matas                  158           50

------------------------------------------------------------

 

13. Valiuta. Turistų grupės gidas surino lietuvių keliautojų turimus pinigus (litus ir centus) ir iškeitė juos į lankomos šalies valiutą (bitus ir centus). Parenkite programą, kuri apskaičiuotų;

 • kiek gidas surinko lietuviškų pinigų;
 • kiek bitų ir centų gavo gidas, iškeitęs surinktus pinigus lankomos šalies banke;
 • kiek kuris turistas gavo pinigų nauja valiuta (bitais ir centais, 1 bitą sudaro 100 centų).

Keitimo metu gautos centų dalys atmetamos.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas turistų skaičius. Toliau atskirose eilutėse pateikti turistų duomenys: vardas (skiriama 15 pozicijų), litai, centai. Paskutinėje eilutėje yra lito kursas nauja valiuta (vieno lito vertė bitais ir centais).

Pradiniai duomenys Rezultatai

5

Rimas           252    45

robertas       187    13

Jurgis           205    36

Matas            58    50

Antanas       145      5

10   20

 

 

 

 

Gidas surinko: 848  49

Gidas gavo:   8654 59

---------------------------------------------------------------------

      Vardas                    Turi                 Gavo

---------------------------------------------------------------------

   Rimas                       252  45           2574  99

   Robertas                  187  13           1908  72

   Jurgis                       205  36           2094  67

   Matas                         58  50            596  70

   Antanas                    145    5          1479  51

---------------------------------------------------------------------

 

14. Mokesčiai. Butų savininkai kas mėnesį gauna sąskaitas už šildymą, telefoną ir sunaudotą vandenį. Vieni žmonės moka tiksliai nurodytas sąskaitose pinigų sumas, kiti sumoka gerokai daugiau, kad kitą mėnesį reikėtų mokėti mažiau arba iš viso nereikėtų mokėti. Sąskaitoje pinigų suma nurodoma teigiamu skaičiumi, jeigu reikia mokėti, ir neigiamu skaičiumi, jeigu dar liko pinigų iš sumokėtų avansu.

Parenkite programa, kuri apskaičiuotų:

 • kiek kuris žmogus turi sumokėti iš viso pinigų už paslaugas;
 • kiek iš viso pinigų gaus kiekviena paslaugas teikianti įmonė.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje yra gavusių sąskaitas žmonių skaičius. Toliau atskirose eilutėse pateikti duomenys apie kiekvieną žmogų: vardas (skiriame 15 pozicijų), mokestis už šilumą, telefoną ir vandenį. Mokesčių dydis nurodytas litais ir centais (realusis skaičius).

Pradiniai duomenys Rezultatai

4

Rimas               2.5     13.0      -5.0

Robertas         18.7    -13.95  -25.0

jurgis           -205.0    -36.0      -0.5

Matas             58.45   50.16    14.45

 

 

 

 

 

Už šilumą turi būti sumokėta:      79.65

Už telefoną turi būti sumokėta:   63.16

Už vandenį turi būti sumokėta:    14.45

-----------------------------------------------------------------

   Vardas                     Turi mokėti

-----------------------------------------------------------------

  Rimas                           15.50

  Robertas                       18.70

  Matas                          123.06

-----------------------------------------------------------------

 

15. Lėktuvo bagažas. Registruodamiesi skrydžiui keleiviai pildo bagažo saugojimo formas, kuriose nurodo savo pavardę, bagažo vienetų skaičių ir kiekvieno vieneto masę. 

Reikia parengti programą, kuri:

 • apskaičiuotų, kiek lėktuve skrenda keleivių, kurie turi ne daugiau kaip m bagažo vienetų;
 • apskaičiuotų, kelių keleivių turima bagažo masė viršija x kilogramų 0,1 kilogramo tikslumu;
 • apskaičiuotų, kelių keleivių bagažo masė viršija vidutinę visų skrendančiųjų bagažo masę 1 kilogramo tikslumu;
 • surašytų keleivius, kurių bagažo masė skiriasi nuo diždiausios vieno keleivio bagažo masės +- y kilogramų.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas keleivių skaičius n (n<=500). Toliau yra n eilučių, kurių kiekvienoje įrašyta informacija apie vieną keleivį: pavardė (skiriama 20 pozicijų), bagažo vienetų skaičius k (natūralusis skaičius) ir k realiųjų skaičių - keleivio vežamo bagažo kiekvieno vieneto masė kilogramais. Po to nurodyti skaičiai m, x ir y, atskirti tarpais.

Rezultatų faile turi būti:

 • pirmoje eilutėje nurodytas skaičius keleivių, turinčių ne daugiau kaip m bagažo vienetų;
 • antroje eilutėje įrašytas skaičius keleivių, kurių kiekvieno bagažo masė viršija x kilogramų 0,1 kilogramo tikslumu;
 • trečioje eilutėje įrašyta, kelių keleivių bagažo masė viršija vidutinę visų skrendančiųjų bagažo masę 1 kilogramo tikslumu;
 • tolesnėse eilutėse išvardytos pavardės keleivių, kurių bagažo masė nuo didžiausios vieno keleivio bagažo masės skiriasi +- y kilogramų.

Pradiniai duomenys               

Rezultatai               

5

Jonaitis            3 2 3 2

Petraitis           2 3 2

Antanaitis        2 4 3

Kizlaitis            3 2 1 2

Pranaitis          2 2 2

2 6 2

3

2

2

Petraitis

Kizlaitis

 

 

 

16. Vardai. Pateiktas mokyklos mokinių sąrašas. Parenkite programą, kuri surikiuotų mokinių sąrašą pagal vardų pasikartojimo dažnį ir pateiktų jį abėcėliškai.

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas mokinių skaičius. Toliau kiekvienoje eilutėje yra mokinio pavardė ir vardas. Pavardei skirta 20 pirmųjų eilutės pozicijų, vardui - dar 20 pozicijų.

Pradiniai duomenys      Rezultatai      

7

Margis             Petras

Batuotas          Algis

Barsė              Rita

Barsis              Rimas

Liepa               Petras

Liepa               Rima

Liepa               Rita

Algis           

Rima     

Rimas      

Rita        

Petras     

 

 

 

1

1

1

2

2

 

 

 

 

Papildomi uždaviniai

17. Ledai. Parduotuvėje IKS, atlikdama valgomųjų ledų populiarumo tyrimą, apklausė Smaližių mokyklos mokinius. Kikevienas mokinys i failą surašė, kiek kokių ledų per savaitę suvalgė.Parenkite programą, kuri sudarytų ledų sąrašą. Turi būti nurodyras ledų pavadinimas ir pinigų suma, kurią sumokėjo mokiniai už tos pačios rūšies ledus. Sąrašas tur būti surikiuotas pagal sumokėtą pinigų sumą mažėjančiai. Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas apklaustų mokinių skaičius. Kitose eilutėse įrašyti kiekvienos rūšies ledų duomenys: pavadinimas (20 pirmųjų pozicijų), kiek porcijų suvalgė, vienos porcijos kaina.

Pradiniai duomenys Rezultatai

6

Baltieji vaisiniai

Mėgėjų

Žalieji agurkiniai   

Aromatiniai

Riešutiniai

Mėgėjų

 

5

3

25  

15

22

2

 

3.5

6.3

1.15  

0.57

3.48

6.2

Riešutiniai

Mėgėjų

Žalieji agurkiniai

Baltieji vaisiniai    

Aromatiniai

 

 

76.56

31.3

28.75

17.5

8.55

 

 

 

18. Gyvūnai. Vakario miesto gyventojai laiko namuose daug įvairių gyvūnų. Vienas savininkas gali tūrėti kelių rūšių gyvūnų. Parenkite programą, kuri sudarytų mieste esančių gyvūnų sąrašą ir surikiuotų pagal jų skaičių mažėjančiai. Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas gyvūnų savininkų skaičius. Toliau kiekvienoje eilutėje yra gyvūno pavadinimas (15 pirmųjų pozocijų), gyvūnų skaičius ir savininko vardas bei pavardė (20 pozicijų skaičiuojant nuo 21 eilutės pozicijos).

Pradiniai duomenys Rezultatai

5

Katinas

Pelė baltoji

Katinas

Vilkas pilkas    

Žiurkėnas

 

3

14

1

2

5    

 

Petras Rudasis   

Jurgis rudasis

Rita Rudoji

Petras Rudasis

Jurgis Rudasis

Pelė baltoji

Žiurkėnas

Katinas

Vilkas pilkas   

 

 

14

5

4

2

 

 

 

19. Rinkimai. Į mokyklos mokinių tarybą renkama n mokinių, Kandidatų sąraše yra k mokinių (n<=k). Visi mokiniai, gavę biuletenius su kandidatų sąrašais, paliko juose n neišbrauktų kandidatų. Biuletenių duomenys buvo perkelti į failą: kiekvienoje eilutėje nurodytas kandidato vardas ir pavardė. Parenkite programą, kuri pateiktų balsavimo rezultatus, surikiuotus mažėjančiai pagal surinktų balsų skaičių. Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas duomenų skaičius. Toliau kiekvienoje eilutėje yra kandidato vardas ir pavardė (vardui ir pavardei skiriama po 15 pozicijų eilutėje).

Pradiniai duomenys Rezultatai

6

Algis

Petras

Petras

Rita

Algis

Algis       

 

Liepa

Kaladė

Kaladė

Kaladė

Liepa

Kaladė              

Algis

Petras

Rita

Algis             

 

 

 

Liepa

Kaladė

Kaladė

Kaladė          

 

 

 

2

2

1

1  

 

 

 

 

20. Kolekcija. Martynas kolekcionuoja lietuvių atlikėjų muzikos albumus. Albumų kolekcija nuolat papildoma, todėl Martynas nusprendė sukurti elektroninį muzikos albumų katalogą. Informaciją apie katalogus jis surašė tekstinį failą DuomAlbumai.txt. Pirmoje jo eilutėje nurodė turimų albumų skaičių n ( 3 <= n <= 500). Tolesnėse n eilučių nurodė kiekvieno albumo pavadinimą ( jam skyėę 20 pozicijų), albumo išleidimo metus, albume esančių įrašų trukmę valandomis ir minutėmis bei kiek kartų buvo perklausytas albumas. Parenkite programą, kuri į tekstinį failą RezAlbumai.txt įrašytų:

    pirmoje eilutėje – visų katalogo dainų trukmę (valandomis ir minutėmis);

    antroje eilutėje – kiek vidutiniškai kartų buvo perklausomas vienas albuma;

    tolesnėje n eilučių albumų pavadinimus, surikiuotus pagal populiarumą didėjančiai (kuo daugiau kartų perklausytas albumas, tuo populiaresnis). Jei albumai vienodai populiarūs, tai jų rikiuoti pagal požymį nereikia.

DuomAlbumai.txt RezAlbumai.txt

3

Window of My Soul

Paskutinis šokis

Išklausyk                  

 

 

2008

2007

2007   

 

 

2

2

1   

 

 

5

3

52 

 

 

5

3

3  

 

6  0

3.67

Išklausyk

Paskutinis šokis

Window of My Soul    

 

 

2007

2007

2008  

 

21. Kontrolinis darbas. Informatikos mokytoja parengė devintokams kontolinį darbą, kurį sudaro k uzduočių. Mokinys gali gauti po 10 taškų už kiekvieną išspręstą užduotį. Gautas taškų skaičius dauginamas iš užduoties svorio koeficiento. Kontrolinio darbo pažymys atitinka užduočių įvertinimo sumą. Pirmoje pradinių duomenų failo Kontras.txt eilutėje nurodyti du tarpu atskirti sveikieji skaičiai – mokinių skaičius n (5 <= n <=30) ir užduočių skaičius k (3 <= k <= 10). Antoje failo eilutėje įrašyta k realiųjų skaičių – uzduočių svoriai, kurie vienas nuo kito atskirti tarpais. Tolesnėje n eilučių nurodytas kiekvieno mokinio vardas (jam skiriama 15 pozocijų) ir k sveikųjų skaičių – kiekvienos užduoties įvertinimas taškais nuo 0 iki 10. Parenkte programą, kuri apskaičiuotų ir tekstiniame faile RezKontras.txt pateiktų:

    pirmoje n eilučių – mokinių kontrolinio darbo rezultatus (reikia nurodyti mokinio vardą ir už darbą gautą taškų skaičių, suapvalintą iki sveikojo skaičiaus);

    kontrolinio darbo įvertinimų vidurkį, suapvalintą iki sveikojo skaičiaus;

    geriausią įvertinimą gavusio mokinio vardą ir įvertinimą ( jei yra keli tokie mokiniai, reikia nurodyti juos visus);

    blogiausią įvertinimą gavusio mokinio vardą ir įvertinimą ( jei yra keli tokie mokinai, reikia nurodyti juos visus);

    kiek mokinių gavo teigiamą ( ne mažesnį kaip 4) įvertinimą.

Kontras.txt   RezKontras.txt  

6  4

0.3 0.2 0.2 0.3  

Tomas

Domas

Rimas

Simas

Romas

Rokas

 

 

 

 

 

 

 

 

6 9 10 7

8 10 10 9

7 9 9 8

9 9 9 9

10 10 10 8         

8 9 9 7

 

 

 

 

 

 

Tomas

Domas

Rimas

Simas

Romas

rokas

9

Domas

Simas

Romas

Romas

Rimas

Rokas

6

8

9

8

9

9

8

 

9

9

9

8

8

8      

 

 

22. Praktiškieji skaitytojai. „Šviesuolių” miestelį aptarnaujantis laiškininkas išnešioja gyventojų gautus laiškus ir prenumeruojamą spaudą. Metų pradžioje laiškininkas gavo leidimą organizuoti akciją „Prenimeruok didesnį kiekį – mokėsi tris kartus pigiau”. „Šviesuolių” miestelio gyventojai labia praktiški žmonės. Jie sugalvojo, kad vienas žmogus gali užsiprenumeruoti kelis to paties pavadinimo leidinius, po to vieną pasilikti sau, o kitus išdalyti kaimynams. Kitas žmogus gali užsiprenumeruoti kito pavadinimo kelis leidinius, p oto vieną pasilikti sau, o kitus išdalyti kaimynams ir t.t. Kaip tare, taip padarė. Pirmoje tekstinio failo Skaitytojai.txt eilutėje nurodytas prenumeratorių skaičius n ( 3 <= n <= 20 ) ir prenumeruojamų leidinių skaičius k (3 <= k <= 10), atskirti tarpu. Antoje failo eilutėje surašytos leidinių kainos (realieji skaičiai), viena nuo kitos atskirtos tarpu. Toliau faile yra n eilučių, kuriose išvardyti mistelio gyventojų vardai (jiems skiriama 15 pozicijų), jų prenumeruojamų leidinių kiekiai nuo pirmojo iki k-ojo. Jei kurio nors leidinio žmogus neprenumeruoja, toje vietoje nurodytas nulis. Parenkte programą, kuri tekstiname faile RezSkaitytojai.txt pateiktų:

    pirmosiose n eilučių – u- kokią pinigų sumą kiekvienas skaitytojas užsiprenumeravo leidinių;

    už kokią pinigų sumą leidinių užsiprenumeravo visi „Šviesuolių” miestelio gyventojai;

    kuris „Šviesuolių” miestelio gyventojas užsiprenumeravo daugiausiai leidinių;

    kuris „Šviesuolių” miestelio gyventojas užsiprenumeravo leidinių už mažiausią pinigų sumą.

Skaitytojai.txt RezSkaitytojai.txt

5  4

2.00 3.00 2.00 2.00       

Tomas

Romas

Rimas

Simas

Tadas

 

 

 

2 0 2 0

0 1 1 0

2 2 1 3

0 1 0 2

1 1 1 0     

 

Tomas

Romas       

Rimas

Simas

Tadas

45.00

Rimas

Romas

8.00

5.00

18.00    

7.00

7.00

 

8

5.00

 

23. Katinų globėjai. Viena pagyvenusi moteriškė yra didelė katinų mylėtoja. Ji kiekvieną dieną daugiabučių namų katinų bendriją aprūpina šviežiu pienu. Taip gerai prižiūrimos katinų bendrijos narių skaičius sparčiai didėja. Moteriškė suprato, kad šitaip lepindama savo numylėtinius ji greitai pritrūks pensijos piunui oirkti, todėl nusprendė į akciją įtraukti kiemo vaikus. Vaikams ji siūlo už sutaupytus perkant ledus pinigus nupirkti katėms pieno. Vaikai sutiko pagelbėti katinų globėjai. Pirmoje pradinių duomenų failo Katinai.txt eilutėje įrašytas sutikusių dalyvauti akcijoje vaikų skaičius n (2<= n <= 10). Tolesnėje n eilučių nurodytas kiekvieno vaiko vardas (jam skiriama 15 pozocijų), vaiko turimi pinigai (litais ir centais), kelias dienas d vaikas valgė ledus, kiek porcijų ledų k suvalgydavo per kiekvieną dieną ir vienos porcijos kaina kp. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų ir į rezultatų failą RezKatinai.txt įrašytų:

    pirmoje n failo eilučių – kiekvieno vaiko sutaupytus perkant ledus pinigus, t. y. turi būti du sveikieji skaičiai (litai ir centai);

    tolesnėje failo eilutėje - kiek pinigų liko pienui, t. y. turi būti du sveikieji skaičiai (litai ir centai);

    po jų – vaiko, kuris skyrė didžiausią pinigų sumą katinams paremti, vardą ir skirtą pinigų sumą (litais ir centais).

Katinai.txt RezKatinai.txt

3

Tomas

Lukas

Saulius      

 

 

5 15 2 1 1.25 1 0.95

3 12 2 1 0.95 1 0.98

7 45 2 1 1.25 2 1.50    

 

Tomas

Lukas

Saulius

7  34

Saulius       

2  95

1  19

3  20

 

3  20      

 

24. Mokesčiai. Pradinių duomenų faile yra informacija apie gyventojus ir jų mokami mokesčiai už komunalines paslaugas: nurodyta pavardė ir vardas (skiriama 20 pozocijų), buto numeris, moketis už šilumą, elektrą, vandenį (teigiamieji skaičiai – permoka, neigiamieji skaičiai – skola). Kitame pradinių duomenų faile yra tokio pat tipo informacija apie kai kurių asmenų padarytas įmokas. Parenkite programą, kuri piramame rezultatų faile pateiktų namo gyventojų sąrašą, sutvarkytą pagal įmokas. Į antrą rezultatų failą reikia surašyti lentele gyventojų, kuerie liko skolingi bent už vieną patarnavimą, duomenis.

Pradiniai duomenys

5

Pirmasis Petras

Antrutė Jurgita

Katytė Pilkutė

Katinas Batuotas

Basas Algis                         

 

15 5.5 0.0 -54.0

13 -25.05 2.5 -13

1 0.0 0.0 0.0

16 -5.5 -18.2 -45.0

14 2.2 2.2 2.2                             

3

Pirmasis Petras

Katytė Pilkutė

Basas Algis

 

15 0.0 0.0 14.0

1 3.0 0.0 3.0

14 15.0 0.2 12.2

Rezultatai

Pavardė, vardas

----------------------

Pirmasis Petras

Antrutė Jurgita

Katytė Pilkutė

Katinas Batuotas

Basas Algis  

Buto Nr.

----------

15

13

1

16

14

  Šildymas

------------

5.50

-25.05

3.00

-5.50

17.20

   Elektra

----------

0.00

2.50

0.00

-18.20

2.40

Vanduo

---------

-30.00

-13.00

3.00

-45.00

14.40

Pavardė, vardas

----------------------

Pirmasis Petras

Katytė Pilkutė

Basas Algis

 Buto Nr.

----------

15

13

16

 Šildymas

------------

5.50

-25.05

-5.50

 Elektra

-----------

0.00

2.50

-18.20

 Vanduo

---------

-30.00

-13.00

-45.00

 

25. Prekės. Pradinių duomenų faile pateikti duomenys apie parduotuvėje esančias prekes: prekės pavadinimas (skiriama 20 pozocijų), pagaminimo data, vartojimo laikas dienomis. Parenkite programą, kuri į rezultatų failą surašytų lentele duomenis apie prekes, pagamintas per nurodytą laikotarpį (laikotarpio duomenys įvedami klaviatūra). Sąrašas tur būti surikiuotas pagal prekės pavadinimą ir vartojimo laiką. Lentelės pabaigoje reikia nurodyti sąraše esančių prekių vartojimo laiko aritmetinį vidurkį.

Pradiniai duomenys

5

Virtos bulvės

Mėgėjų salotos

Sūris su aguonomis

Duona su aguonomis     

Rauginti agurkai

2011 01 15 2

2011 01 10 1

2011 01 22 15

2010 12 20 20

2010 09 15 100

 
Rezultatai

Nurodytas laikotarpis: 2010 12 15 - 2011 01 15

----------------------------------------------------------------------------

Prekės pavadinimas

 

Duona su aguonimis

Mėgėjų salotos

Virtos bulvės

   Pagaminimo data  

 

2010 12 20

2011 01 10

2011 01 15

   Vartojimo laikas  

 

20

1

2

----------------------------------------------------------------------------

Vartojimo trukmės vidurkis: 7.67

 

26. Viešbučio gyventojai .Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje yra viešbučio gyventojų skaičius. Kitose eilutėse pateiktas viešbučio gyventojų sąrašas: nurodyta pavardė ir vardas (skiriama 20 pozicijų), atvykimo data, kiek parų gyveno, paros kaina. Parenkite programą, kuri paruoštų ataskaitą: nurodytų pavardė, vardą, atvykimo data, išvykimo data, mokestį. Sąrašą, surikiuotą mažėjančiai pagal mokestį, reikia įrašyti į failą lentele. Lentelės pabaigoje turi bųti nurodyta pinogų suma, kurią sumokėjo visi gyventojai.

Pradiniai duomenys

3

Pirmasis Petras

Antrutė Jurgita

Pilkoji Pelytė

 

2010 12 25 15 25.5

2011 01 15 65 24.36

2010 11 01 155 0.1

Rezultatai

Pavardė, vardas       Atvyko       Išvyko          Sumokėjo

------------------------------------------------------------------

Antrutė Jurgita

Pirmasis Petras

Pilkoji Pelytė

2011 01 15

2010 12 25

2010 11 01

2011 03 20

2011 01 8

2011 04 05

1583.40

382.50

15.50

------------------------------------------------------------------

Viešbučio pajamos: 1981.40

 

27. Abonentai. Telefono ryšių stotis mėnesio pabaigoje formuoja dokumentą, kuriame yra duomenys apie abonentus: pavardė ir vardas (skiriama 20 pozicijų), telefono numeris (su kuo kalbėta), miestas, prakalbėtas laikas (minutėmis). Pradiniai duomenys surašyti faile: pirmoje eilutėje nurodytas duomenų skaičius, toliau pateikti dokumento duomenys. Atskiriame pradinių duomenų faile yra kainoraštis: miestas, minutes kaina. Pirmoje failo eilutėje nurodytas kainoraščio įrašų skaičius. Parenkite programą, kuri suformuotų ir surašytų abėcėliškai mokėjimo ataskaitą: vardas, pavardė, pinigų suma, kurią reikia mokėti. Ataskaitos pabaigoje nurodykite visų abonentų pinigų sumą už prakalbėtą laiką.

Pradiniai duomenys

5

Pirmasis Petras

Antrutė Jurgita

Jurgutis Jurgis

Antrutė Jurgita

Rimutis Rimas        

 

868999999

868999999

888824242

758455547

131231133   

 

Klaipėda

Klaipėda

Vilnius

Vilnius

Raseiniai    

 

12

24

12

15

12

7

Ariogala

Baisogala

Klaipėda

Kaunas

raseiniai

Vilnius

Voskoniai

 

12.5

6.25

10.89

5.5

6.5

5.68

7.8

Rezultatai

Pavardė, vardas            Mokėti

---------------------------------------------------------

Antrutė Jurgita

Jurgutis Jurgis

Pirmasis Petras

Rimutis Rimas

346.56

68.16

130.68

78.00

 

---------------------------------------------------------

Pajamos: 407.40